Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Search
 RE Projects
Company .
       
  English
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

   2019 ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ
..1.. ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.      
.. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
2.. ಡಾ||ರಾಜಕುಮಾರ್ ಖಾತ್ರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
. .. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
.. 3.. ಶ್ರೀ ವಿ.ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
. .. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್
.. 4.. ಡಾ|| ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
. .. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್
.. 5.. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಷಿಖಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
. .. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೆ.ವಿ.ಸ.ಕಂ
.. 6,. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಬಿಜ್ಜೂರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
. .. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
.. 7.. ಶ್ರೀ ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
. .. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 
..8.. ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ.
.. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
.. 9.. ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿರಾದರ್
. .. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಏನ್.ಸಿ.ಇ)
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com