Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Search
 RE Projects
Company .
       
  English
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

..1.. ಶ್ರೀ ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
.. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
2.. ಡಾ|| ಇ.ವಿ.ರಮಣ್ಣರೆಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
. .. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
.. 3.. ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
. .. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್
.. 4.. ಶ್ರೀ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
. .. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆಪಿಸಿಎಲ್
.. 5.. ಶ್ರೀ ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
. .. ಕಾರ್ಯಧರ್ಶಿ, ನಗರಾ ಭಿವ್ರುದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 
.. 6.. ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
. .. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೆವಿಸಕಂ
.. 7.. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
. .. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
..8.. ಶ್ರೀ. ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್
.. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
.. 9.. ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದರ್
. .. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಏನ್ ಸಿ ಇ)
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com