Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Search
 RE Projects
Company .
       
  English
1.8 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ( ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು 4(1) (ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು)


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರವಾಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ
1 23/09/2013 to 07/10/2013 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಿಡ್) ಯುರೋಪ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ Rs. 5,39,165.00
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com