Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Search
 RE Projects
Company .
       
  English
   
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ - ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್
-2018 (ವರೆಗೆ)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
 ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು
.
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ) ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
(ಮೆ.ವ್ಯಾ)
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ)
1 ಪವನ 18091.67 4737.56 7790.28
2 ಕಿರುಜಲವಿದ್ಯುತ್ 3011.05 853.46 720.51
3 ಸಹವಿದ್ಯುತ್ 2177.65 1673.16 0.00
4 ಜೈವಿಕ 391.18 134.03 0.00
5 ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ 25.50 0.00 0.00
6 ಸೌರಗ್ರಿಡ್ 9121.91 5242.09 179.50
  Total 32818.96 12640.3 8690.29
 
. 1. . .
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com