Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Search
 RE Projects
Company .
       
  English
   
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ - ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ
ಆಗಸ್ಟ್ - 2019 (ವರೆಗೆ)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
 ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು
.
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.) ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
(ಮೆ.ವ್ಯಾ.)
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.)
1 ಪವನ 18300.97 4791.74 8139.48
2 ಕಿರುಜಲವಿದ್ಯುತ್ 3010.05 877.46 740.51
3 ಸಹವಿದ್ಯುತ್ 2177.65 1731.16 0.00
4 ಜೈವಿಕ 391.18 134.03 0.00
5 ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ 25.50 0.00 0.00
6 ಸೌರಗ್ರಿಡ್ 9392.65 6423.82 362.00
  ಒಟ್ಟು 33298 13958.21 9241.99
 
. 1. . .
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com