-

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
(A Government of Karnataka undertaking)
 
                                                                                               English  
 
.

         
       
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್
(ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ )
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ರುದ್ರಪ್ಪಯ್ಯ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ತಾಂತ್ರಿಕ (I/C)

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  - ಆಡಳಿತ
ಶ್ರೀ  ವಿ ರಮೇಶ್
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು
ಹಾಗು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು(I/C)
.
ಶ್ರೀ  ಎ.ಎಮ್. ಶಿದ್ಲಿಂಗ್
.
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ-ವಿಳಾಸ
ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್.  ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ,
# 39, "ಶಾಂತಿಗೃಹ" ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ,
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:       080-22257399
ಇಮೇಲ್:   kredlmd@gmail.com

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ - ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
   ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ . ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  / ಧಾರವಾಡ,
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ  ಕಟ್ಟಡ,
3 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಸನ್ಮಟಿ  ನಗರ,  ಕೆಲ್ಗೆರಿ ರಸ್ತೆ
ಧಾರವಾಡ-580000888
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0836-2772983
ಇಮೇಲ್:   regionalofficekredl.hbl@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ. ಎಸ್ ಮೇಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, RO Hubballiವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಖಾತೆ / ಹಣಕಾಸು ಶ್ರೀ ಎ.ಎಮ್. ಶಿದ್ಲಿಂಗ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
CCF & CAO (I/C)

accts@kredl@gmail.com
2 ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಮಾರುತಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

agmwind@gmail.com
3 ಜೈವಿಕ / ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ / ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಏನ್. ಶಿವಶಂಕರ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

agmbiocogen@gmail.com
4 ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kredl09ec@gmail.com
5 ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ  ಯಶೋದ .ಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
 
agm.sgkredl@gmail.com
6 ಸೋಲಾರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧನ ಟಿ.ಇರುಮಲ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
 
agmsog.it@gmail.com
7 ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಹೆಚ್ ಕೋರಿ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (I/C)

kredlhydro@gmail.com
8 MIS ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ. ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kredlmis@gmail.com
9 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ  
ಆಪ್ತ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22207852
kredlchairmancbp@gmail.com
10 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಆಪ್ತ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22282220

kredlmd@gmail.com
kredlmdps@gmail.com
.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com